Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής. Βελωτούλα Ανδράνοβας.

Ανάμεσα στα λιγοστά γραφικά σπιτάκια της Βελωτούλας, διακρίνουμε αμέσως τον πανέμορφο ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Ένα αξιόλογο εκκλησάκι που σε εξωτερική επιγραφή γράφει: "ανηγέρθη υπό του εντιμοτάτου Νικολάου Λιθαρά εκ κωμοπόλεως Καρπενησίου 1771".

Μνημείο: 
Ετικέτες: 
Ζωοδόχος Πηγή Βελωτούλα Δήμος Καρπενησίου