ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

Τοπικοὶ Ἅγιοι: Οἱ ἐξ Εὐρυτανίας Νεομάρτυρες καὶ Ὅσιοι, ὧν ἡ μνήμη τελεῖται εἰς τοὺς τόπους καταγωγῆς αὐτῶν. Ἡ ἑορτὴ τῆς Συνάξεως τῶν Εὐρυτάνων Ἁγίων τελεῖται τὴν τελευταίαν Κυριακήν του Αὐγούστου.

Εἰς τὴν χορείαν τῶν Εὐρυτάνων Ἁγίων συγκαταλέγονται οἱ κάτωθι:

1. Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἐρημίτης

2. Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ ἐκ Γρανίτσης

3. Ἅγιος Δαμιανὸς ὁ ἐκ Μυριχόβου

4. Ἅγιος Σεραφεὶμ Ἐπίσκοπος Φαναρίου

5. Ἅγιος Νικόλαος ὁ Παντοπώλης

6. Ἅγιος Κυπριανὸς ὁ ἐκ Κλειτζοὺ

7. Ἅγιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλὸς

8. Ἅγιος Ρωμανὸς ὁ ἐξ Ἀντρανόβης

9. Ἅγιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης

10. Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς

11.Ἅγιος Γεράσιμος ὁ Τρανοχωρίτης

12. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν

Εἰκόνες περίπυστοι: Παναγία Προυσιώτισσα, Παναγία Ταταρνιώτισσα, Παναγία Στάνας, Παναγία Δομιανίτισσα. Τμῆμα τοῦ Τιμίου Ξύλου φυλάσσεται εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Τροβάτου.

Ἱερὰ Λείψανα: Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἁγίας Ἑλένης, Ἁγίου Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης καὶ πολλῶν ἄλλων Ἁγίων φυλασσόμενα εἰς τὰς Ἱερᾶς Μονὰς καὶ Ἐνορίας.