ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ-2024

Από την Ιερά Μητρόπολη και το Γραφείο Νεότητας ανακοινώνεται ότι οι φετινές κατασκηνωτικές περίοδοι θα πραγματοποιηθούν κατά τον μήνα Ιούλιο στην Ανατολική Φραγκίστα (περιοχή Σωτήρα) και έχουν ως εξής:

α. 1 έως 11 Ιουλίου για τα κορίτσια από 9 έως 16 ετών

β. 11 έως 21 Ιουλίου για τα αγόρια από 9 έως 16 ετών Το κόστος συμμετοχής είναι 90€ ανά παιδί. Για τα αδέρφια θα υπάρξουν ειδικές τιμές. Δωρεάν φιλοξενία παιδιών ανέργων. Οι δηλώσεις συμμετοχής (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) και η καταβολή των τροφείων θα γίνουν κατά το διάστημα από την Τρίτη 11 Ιουνίου έως και την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 στο Γραφείο Νεότητας της Μητροπόλεως (π. Κωνσταντίνος Λιάπης). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 22370-22277, 22191 εσωτ.3, ή κιν. 6974114208. Ακολουθούν παρακάτω σε ηλεκτρονική μορφή τα έντυπα για τη δήλωση συμμετοχής:

Δήλωση συμμετοχής

Υπεύθυνη δήλωση γονέα

Πιστοποιητικό υγείας

Εφόδια κατασκηνωτή

Για την εγγραφή-πληροφορίες

Α) Για την εγγραφή είναι απαραίτητο να προσέρχεται ένας από τους δύο γονείς, φέροντας και την αστυνομική του ταυτότητα, θα λαμβάνει το σχετικό έντυπο Αίτηση-Ιατρικό Δελτίο, που θα επέχει και θέση συγκαταθέσεως του ιδίου. Μόνο σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων χρειάζεται υπογραφή και από τους δύο γονείς.

Β)  Όταν λαμβάνουν την Αίτηση, τότε θα κρατούνται τα στοιχεία τους, ώστε να κατοχυρώσουν την αίτησή τους. Προκειμένου, όμως, να παραμείνει ενεργής η εγγραφή τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Ιατρό του παιδιού και τους ιδίους την Αίτηση, μέσα στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Αν η Αίτηση δεν επιστραφεί στο χρονικό αυτό πλαίσιο ή αν είναι ελλειπώς συμπληρωμένη, το δικαίωμα εγγραφής παύει να είναι σε ισχύ.

Γ) Οι Αιτήσεις αυτές, που θα βεβαιώνουν ότι το παιδί έχει καλώς στην υγεία του και δύναται να λάβει μέρος στην Κατασκήνωση, θα παραμείνουν με απόλυτη ασφάλεια και εχεμύθεια στην Ιερά Μητρόπολη, αφού μοναδικός σκοπός είναι η προστασία της υγείας του παιδιού, το οποίο θα βρίσκεται μακριά από τους γονείς του, υπό την άμεση ευθύνη των Στελεχών της Κατασκηνώσεως. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως