ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΦΙΩΤΗΣ»

Ἀπὸ τὸ ἔτος 2004 ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Ἡ Σχολὴ σκοπὸ ἔχει τὴν διδασκαλία καὶ ἐκμάθηση τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς καὶ ψαλτικῆς τέχνης καθὼς καὶ τὴν χρήση παραδοσιακῶν ὀργάνων, διαιωνίζουσα μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν πολιτιστική μας παράδοση καὶ κληρονομιά.

Ἡ Σχολὴ στεγάζεται στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Εὐρυτάνων Καρπενησίου.

Εἶναι ἀναγνωρισμένη ἂπ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ. Διδάσκονται σ αὐτὴν ὅλα τὰ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου ὁριζόμενα καὶ ἀπαιτούμενα μαθήματα καὶ χορηγοῦνται ἀνεγνωρισμένα, ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου, πτυχία:

α) πτυχίο Βυζανινὴς Μουσικῆς,

β) πτυχίο Ἱεροψάλτου,

γ) δίπλωμα Μουσικοδιδασκάλου.

Τὸ τηλέφωνο τῆς Σχολῆς εἶναι 2237400359 καὶ οἱ ἐνδιαφερόμενοι μπορούνα νὰ ἐπικοινωνοῦν κατὰ τὶς ἀπογευματινὲς ὧρες.