ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ

Ἀνδρῷαι: 1) ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ (9ου αἰῶνος), Τ.Κ.360 74 Προυσός  Τηλ.22370.80.705 καὶ 80.726  Ἡγούμενος π. Ιωαννίκιος Βαρβαρέλης (μον. 4).  2) ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΑΤΑΡΝΗΣ (11ου αἰῶνος)  Τ.Κ. 360 72 Τριπόταμος. Τηλ. 22370.95.400. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Δοσίθεος Κανέλλος (μον. 3). 3) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΡΑΧΗΣ   (18ου αἰῶνος) Τ.Κ. 360 80 Βράχα  Τηλ. 22377.70808 (μον. 2). 4) ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΟΜΙΑΝΙΤΙΣΣΗΣ (18ου αιώνος) Τ.Κ. 36081 Δομιανοί Τηλ. 2237.096096, Κιν. 6980004492. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Ηλίας Ζαχαράκης (μον. 3)

Μετόχια: Ἱ.Μ.  Προυσοῦ: Γεν. Θεοτόκου Καταφυγίου (Κουμασίων). Ἱ.Μ. Τατάρνης: 1) Ἁγ. Νεκταρίου Καρπενησίου (μον.2). Τηλ.22370.22979 2) Ὁσίας Μαρίας Μικροῦ Χωρίου (μον.1). Τηλ. 22370-41322. 3) Ἱ. Κάθισμα Ἁγ. Σάββα Τριποτάμου.

Διαλελυμέναι: Ἁγ. Δημητρίου Λεπιανῶν, Τιμίου Προδρόμου Παλαιοκατούνας, Ἁγ. Τριάδος Μαραθέα, Γενεσίου Θεοτόκου Στάνας, Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ἀνατολικῆς Φραγκίστης, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀνατολικῆς Φραγκίστης.

Σύνολον Μοναχῶν: 15