Μονή Προφήτη Ηλία, Αγίας Τριάδας.

Στη θέση "Βαβούλια" της Αγίας Τριάδας, βρίσκεται ο Προφήτης Ηλίας (1790), ότι απέμεινε από το παλιό μοναστήρι που έσβησε μετά το 1830 ελλείψει μοναχών. Λιθόχτιστο, μονόκογχο, χωρίς θόλο, με αξιόλογες τοιχογραφίες, που το καλοκαίρι 2005 έγιναν εργασίες αναστήλωσης υπό την επίβλεψη της 7ης Ε.Β.Α. Κτήτορας της Μονής ήταν ο Αγιατριαδίτης ιερομόναχος Γαβριήλ, κατά κόσμο Γεώργιος. Προγενέστερο επίσης υπήρχε το παλιότερο μοναστήρι στη θέση ''Παλιαϊλιάς'' οπού σωρός ερειπίων, άγνωστο πότε καταστράφηκε.

Ετικέτες: 
Προφήτης Ηλίας Αγία Τριάδα Δήμος Καρπενησίου