Ι.Ν. Ευαγγελισμός Της Θεοτόκου. Τροβάτο

Τροβάτο. Ο Ευαγγελισμός Της Θεοτόκου, 100μ. βορειότερα της Κοίμησης Της Θεοτόκου, η οποία πρέπει να είναι της ίδιας περιόδου.

Μνημείο: 
Ετικέτες: 
Ευαγγελισμός Της Θεοτόκου Τροβάτο Δήμος Αγράφων