Ι.Ν. Αγίου Νικολάου. Σταυροχώρι “Δοβίτσινο”

Περνώντας το Δοβιτσινόρεμα και ανατολικά, βρίσκεται σε λοφίσκο ο Άγιος Νικόλαος. Φέρει σε εντοιχισμένη πλάκα ημερομηνία ανεγέρσεως 1872.

Μνημείο: 
Ετικέτες: 
Άγιος Νικόλαος Σταυροχώρι Δοβίτσινο Δήμος Καρπενησίου