ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

Τοπικοὶ Ἅγιοι: Οἱ ἐξ Εὐρυτανίας Νεομάρτυρες καὶ Ὅσιοι, ὧν ἡ μνήμη τελεῖται εἰς τοὺς τόπους καταγωγῆς αὐτῶν. Ἡ ἑορτὴ τῆς Συνάξεως τῶν Εὐρυτάνων Ἁγίων τελεῖται τὴν τελευταίαν Κυριακήν του Αὐγούστου.

Εἰς τὴν χορείαν τῶν Εὐρυτάνων Ἁγίων συγκαταλέγονται οἱ κάτωθι:

1.Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἐρημίτης

2.Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ ἐκ Γρανίτσης

3.Ἅγιος Δαμιανὸς ὁ ἐκ Μυριχόβου

4.Ἅγιος Σεραφεὶμ Ἐπίσκοπος Φαναρίου

5.Ἅγιος Νικόλαος ὁ Παντοπώλης

6.Ἅγιος Κυπριανὸς ὁ ἐκ Κλειτζοὺ

7.Ἅγιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλὸς

8.Ἅγιος Ρωμανὸς ὁ ἐξ Ἀντρανόβης

9.Ἅγιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης

10.Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς

11.Ἅγιος Γεράσιμος ὁ Τρανοχωρίτης

12.Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν

Εἰκόνες περίπυστοι: Παναγία Προυσιώτισσα, Παναγία Ταταρνιώτισσα, Παναγία Στάνας, Παναγία Δομιανίτισσα. Τμῆμα τοῦ Τιμίου Ξύλου φυλάσσεται εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Τροβάτου.

Ἱερὰ Λείψανα: Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἁγίας Ἑλένης, Ἁγίου Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης καὶ πολλῶν ἄλλων Ἁγίων φυλασσόμενα εἰς τὰς Ἱερᾶς Μονὰς καὶ Ἐνορίας.