ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ἕδρα: Καρπενήσι Εὐρυτανίας  –  Δημοκρατίας 1

Τ.Κ. 361.00

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 22370-22277,22191

fax: 22370-23993

e-mail: imkarpenisiou@yahoo.gr