Δ΄ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ

Μέσα στὸ πνεῦμα ἀποκέντρωσης καὶ στήριξης τῶν μικρῶν κοινωνιῶν, πραγματοποιήθηκε τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 16 Ὀκτωβρίου  2017 ἡ Δ΄ κατὰ σειρά, ἀπὸ τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ.κ. Γεωργίου, Ἱερατικὴ Σύναξη, στὸ γραφικὸ  χωριὸ Κρίκελλο Εὐρυτανίας.

Κεντρικὸς ὁμιλητῆς της Συνάξεως ἦταν ὁ ἐξ Εὐρυτανίας καταγόμενος κ. Βασίλειος Τσίγκος, καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσκληθεῖς, ἐπὶ τούτω, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Ὁ κ. Τσίγκος, ἀνέπτυξε τὴν ἐμπεριστατωμένη εἰσήγησή του μὲ θέμα τὴν Θεολογία τῶν ἱερῶν μηστυρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ὑπὸ προυποθέσεις συμμετοχὴ τῶν πιστῶν σ αὐτά. Ἀκολούθησε γόνιμος καὶ ἐποικοδομητικὸς διάλογος, ὅπου οἱ κληρικοὶ εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ ἐκφράσουν ἀπορίες, σκέψεις, γνῶμες ἐπάνω σὲ ὅσα ἀνέφερε ὁ κύριος καθηγητής.

Μετὰ τὸν διάλογο, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Γεώργιος ἐνημέρωσε τοὺς Ἱερεῖς του  γιὰ τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ-διοικητικὰ καὶ ποιμαντικοῦ χαρακτῆρος ζητήματα. Ἐξέφρασε δὲ τὴ χαρά του, γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ κοινωνία ὅλων τῶν κληρικῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, μέσω τῶν Ἱερατικῶν Συνάξεων καὶ εὐχαριστώντας ἐγκαρδίως τὸν κ. Τσίγκο, γιὰ τὴν παρουσία του στὴν Σύναξη, ἀνεκοίνωσε τὴν ἑπόμενη Σύναξη τὸν ἐρχόμενο Μάιο στὴν Κρέντη τῶν Ἀγράφων.

                                                                                                             Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως