Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Νικόλαος ὁ Καρπενησιώτης

γιος Νεομάρτυς Νικόλαος Καρπενησιώτης

  «….Ἐγὼ χριστιανὸς εἶμαι καὶ τὸν Χριστό μου πιστεύω γιὰ ἀληθινὸ Θεό. Οἱ τιμὲς καὶ τὰ ὀφίκια πού μου τάζεις, δὲν μοῦ χρειάζονται. Ἐγὼ τὸν Χριστό μου δὲν ἀρνοῦμαι, τὸν Χριστὸ πιστεύω, γιὰ τὸ ὄνομά του θὰ πεθάνω, Τοῦρκος δὲν γίνομαι». Αὐτὴ ἦταν ἡ δυναμικὴ ἀπάντηση τοῦ νεαροῦ Νικολάου στὸν κριτή, ὅταν μὲ πλεκτάνη προσπάθησαν νὰ τὸν ἐξισλαμίσουν.

Ὁ Νικόλαος γεννήθηκε στὸ Καρπενήσι ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, ποὺ φρόντισαν καὶ γιὰ τὴ δική του εὐσέβεια καὶ μόρφωση. Σὲ ἡλικία 15 χρονῶν βρίσκεται στὴν Κωνσταντινούπολη, ὑπηρετώντας στὸ παντοπωλεῖο τοῦ πατέρα του, στὸ Ταχτὰ Καλέ. Κάποιος κουρέας Τοῦρκος ὅμως, ποὺ τοῦ μάθαινε τὴν Τούρκικη γλώσσα, τοῦ ἔδωσε νὰ διαβάσει τὴν Τούρκικη ὁμολογία πίστης, μπροστὰ σὲ μάρτυρες, χωρὶς ὁ Νικόλαος νὰ γνωρίζει τίποτα. Ὅταν τοῦ εἶπαν ὅτι γίνεται Τοῦρκος, ὁ Νικόλαος ἀμέσως ὁμολόγησε τὴν πίστη του στὸν Χριστό. Ἡ δυναμικὴ ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε στὸν κριτή, ἔκανε τοὺς Τούρκους νὰ τὸν βασανίσουν μέσα στὴ φυλακὴ μὲ τὸν πιὸ ἄγριο τρόπο. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως, ὁ Νικόλαος ἔμεινε ἀκλόνητος στὴν πίστη του. Ἔτσι, τὴ Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 1672 μ.Χ. τὸν ἀποκεφάλισαν. Ἦταν 15 χρονῶν.

Τὸ λείψανο τοῦ ἐνταφιάστηκε στὸ Μοναστήρι τῆς Παναγίας Χάλκης. Ἀργότερα ἡ κάρα τοῦ Ἁγίου, μεταφέρθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ξηροποτάμου τοῦ Ἅγιου Ὅρους.

Σπουδαῖες πληροφορίες γιὰ τὸ μαρτύριο τοῦ νεαροῦ Ἁγίου ἔδωσε ὁ τότε γραμματέας τῆς Γαλλικῆς πρεσβείας στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐντυπωσιασθεῖ ἀπὸ τὸ σθένος καὶ τὴν πίστη τοῦ Νικολάου.

Η μνήμη τοῦ τελεῖται στὶς 23 Σεπτεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Καρπενησίου μὲ παλλαική συμμετοχὴ.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Νίκας ἤνεγκας τὴ  Ἐκκλησία, νίκος ἔδωκας τὴ σὴ πατρίδι τὴ καλλινίκω ἀθλήσει, Νικόλαε. Νεομαρτύρων ἡ δόξα ἡ ἄφθιτος, ὁδὸν Κυρίου νεοτητι ἔδειξας· ταῖς πρὸς Χριστὸν θερμαῖς δεήσεσιν ὅθεν ἱκέτευε ἀεὶ νίκας χαρίζεσθαι.