ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Φέρομεν εἰς γνῶσιν τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς τοπικῆς ἠμων Ἐκκλησίας ὅτι ὁ Σεπτὸς ἠμῶν Ποιμενάρχης κ.κ. Γεώργιος θὰ τελέσει τὴν θεία Λειτουργίαν:

1.Τὴν Κυριακὴν 28-1-2018 εἰς τὸν Ι.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Καρπενησίου.

2.Τὴν Τρίτην 30-1-2018 εἰς τὸν Ι.Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Φουρνᾶ Εὐρυτανίας.

                                                                                                          Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως