ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

            Γνωστοποιοῦμε στό πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τό  προσεχές Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτη μας:  

Τετάρτη  21 Φεβρουαρίου 2018 :

6:00 μ.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Μητροπολιτικόν ἱερόν Ναόν τῆς ἁγίας Τριάδος Καρπενησίου. 

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018  :

8:00 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία  εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Βράχας.

7:00 μ.μ. Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας εἰς τόν Μητροπολιτικόν ἱερόν Ναόν τῆς ἁγίας Τριάδος.

Σάββατον  24 -2-2018 :

 Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαλαώρας-Εὐρυτανίας.

Κυριακή 25-2-2018:

7:00 μ.μ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Μητροπολιτικόν ἱερόν Ναόν τῆς ἁγίας Τριάδος Καρπενησίου.

5.30 μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς «Παναγίας» Καρπενησίου 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως