Ὁ Ὁσιομάρτυς Γεράσιμος ὁ Τρανοχωρίτης

Ὁ Ὁσιομάρτυς Γεράσιμος ὁ Τρανοχωρίτης

Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ὁ νέος ὁ Καρπενησιώτης καταγόταν ἀπὸ τὸ Μεγάλο Χωριὸ τοῦ Καρπενησίου καὶ ὀνομαζόταν Γεώργιος. Ἕνδεκα χρονῶν, πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ παρέμεινε κοντὰ σ’ ἕναν παντοπώλη.

Κάποια μέρα, μετέφερε πάνω στὸ κεφάλι τοῦ ἕνα χάλκινο δίσκο, ποὺ εἶχε γιαούρτι σὲ πήλινα δοχεῖα. Σὲ κάποια στιγμὴ ὅμως γλίστρησε, τοῦ ἔπεσε ὁ δίσκος μὲ τὰ δοχεῖα καὶ τοῦ ἔσπασαν ὅλα. Καὶ ἐνῶ ἔκλαιγε μέσα στὸ δρόμο γιὰ τὴ δυστυχία ποὺ τὸν βρῆκε, τὸν πῆρε κοντὰ τῆς μία ἐπίσημη Ὀθωμανίδα κυρία, ποὺ τὸν παρηγόρησε. Στὴ συνέχεια μὲ διάφορες περιποιήσεις, τὸν ξεγέλασε καὶ κατάφερε νὰ τὸν ἐξισλαμίσει.

Μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια ὁ Γεώργιος, κατάλαβε τὸ ἁμάρτημά του καὶ ἔφυγε γιὰ τὴν πατρίδα του. Ἀργότερα πῆγε στὸ Ἅγιο Ὅρος, ἐκάρη μοναχὸς καὶ ὀνομάστηκε Γεράσιμος.

Ἐπιθυμώντας ὅμως τὸ μαρτύριο, ἐπέστρεψε στὴ βασιλεύουσα καὶ ἀποκήρυξε τὸν Ἰσλαμισμό. Κατόπιν μπροστὰ στὸν πρώην κύριό του, κήρυξε μὲ θάρρος τὴν πίστη του στὸν Χριστό. Παρὰ τὶς κολακεῖες καὶ τὰ βασανιστήρια, ὁ Γεράσιμος ἔμεινε ἀμετακίνητος στὴν πίστη του. Τότε, στὶς 3 Ἰουλίου 1812 μ.Χ. τὸν ἀποκεφάλισαν στὸ Μπαμπὰ Χουμάϊ τῆς Κωνσταντινούπολης. Τότε ἦταν 25 χρονῶν.

Τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου, ἐνταφιάστηκε στὴν ἀρχὴ στὸ νησὶ Πρώτη. Μεταφέρθηκε ἀργότερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Προυσοὺ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ τὸ 1971 μ.Χ. στὸν ὁμώνυμο μεγαλοπρεπῆ ναὸ τοῦ χωριοῦ τοῦ τὸν ὁποῖον ἔκτισαν οἱ ἁπανταχοῦ Μεγαλοχωρίτες.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ’. Μέγαν εὔρατο ἓν τοῖς κινδύνοις.

Γέρας τίμιόν της  Ἐκκλησίας, σέλας ἔνθεον Εὐρυτανίας, νεομαρτύρων νεώτερον καύχημα, ἐν τὴ ἀσκήσει Χριστὸν ἐπεπόθησας καὶ μαρτυρίω Θεὸν ὠμολόγησας. Αὐτόν, ἅγιε ὁσιομάρτυς Γεράσιμε, πρεσβείαις τῆς Θεομήτορος, ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχᾶς ἠμῶν.