ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Καρπενήσι, 20 Ιανουαρίου 2022

 

Αγαπητοί μου Χριστιανοί,

Το καλοκαίρι του 2017 ιδρύσαμε ως Μητρόπολη, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Καρπενησίου, μια Τράπεζα Αίματος, σκοπός της οποίας ήταν αφενός η κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου και αφετέρου η συμπαράστασή μας σε ασθενείς συμπολίτες μας. Το διάστημα που πέρασε, και με τη βοήθεια κάποιων ευαισθητοποιημένων συνανθρώπων μας, προσφέρθηκαν μερικές δεκάδες φιαλών αίματος.

Αναγκαζόμαστε όμως και πάλι να απευθυνθούμε σε όσους απολαμβάνουν την υγεία, που τους χαρίζει ο Άγιος Θεός μας, να προσφέρουν μια φορά το χρόνο μια φιάλη αίματος, μιμούμενοι τον Κύριό μας, ο οποίος πάνω στο Σταυρό προσέφερε το ζωοποιό Του αίμα για τη δική μας σωτηρία.

Ελπίζοντας στην ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε πλούσια τα ελέη του δωρεοδότου Κυρίου μας στη ζωή σας.

 

                                     Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

                                      † ὁ Καρπενησίου Γεώργιος

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑ

Πρός

τόν κ. Βασίλειον Θεοδωρόπουλον

Ἐθελοντήν Αἱμοδότην

ΕΝΤΑΥΘΑ

 Στό ὄνομα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού ἀποδέχεται τήν προσφορά σας σέ αἷμα,  μέ τήν ἐθελοντική αἱμοδοσία σας, εὐχαριστοῦμε καί συγχαίρουμε γιά ὅ,τι προσφέρατε στόν πλησίον μας, σώζοντας μιά ζωή. Σᾶς εὐγνωμονοῦμε, γιατί ἔχετε συμβάλλει μέ τήν εὐαισθησία σας στό κοινωνικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί ἐν γένει στό κοινωνικό σύνολο τῆς Εὐρυτανίας.  Ὁ Θεός νά σᾶς δίνει ὑγείαν καί ὅλα τά ἀγαθά Του.

 

Ἐν Καρπενησίῳ τῇ  21ῃ  Ἰανουαρίου 2022

Μέ πατρικές εὐχές

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Καρπενησίου Γεώργιος