ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Μία νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε, μία χρονιά μέ προσδοκίες, ὄνειρα κι ἐλπίδες, μά συνάμα καί μέ δυσκολίες, ἀγωνίες καί φόβους. Τά προβλήματα τῆς κοινωνἰας ἀναπόφευκτα ἀντικατοπτρίζονται καί στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία ὅλων τῶν βαθμίδων. Ἡ περιορισμένη μοριοδότηση κι ἄλλες ἀποφάσεις τῆς πολιτείας πλήττουν, δυστυχῶς, τά σχολεία, τά παιδιά καί τό μέλλον τῆς Εὐρυτανίας.

 Ἐλπίζω, εὐχομαι μά και παρακαλῶ τούς ἐκπαιδευτικούς μας νά μήν ἀπελπιστούν, νά μήν ὑποστείλουν τή σημαῖα τοῦ ἀγῶνα πού ἔχουν ὑψώσει μέ τίς ἄοκνες προσπάθειές τους στήν ὀρεινή γῆ μας, καί νά συνεχίσουν μέ περισσότερο ζῆλο, αἰσθανόμενοι τήν μεγάλη εὐθύνη πού ἔχουν ἐπομισθεῖ ἔναντι τῶν παιδιῶν καί τῆς πατρίδας.

Στούς γονεῖς, εὔχομαι ὑπομονή καί δύναμη στόν καθημερινό ἀνήφορο τῆς ζωῆς. Νά ‘ναι πάντα στό πλευρό τῶν ἐκπαιδευτικῶν μέ σεβασμό καί διάκριση, χωρίς παρεμβάσεις στό ἔργο τους, γιά τό καλό τῶν παιδιῶν τους.

 Στά παιδιά μας, νά βροῦν τή δύναμη νά ἀρνηθοῦν τό ἐγώ τους, νά ἀποκτήσουν γνώσεις κι ἀρετές κατάλληλες γιά νά γίνουν σοφοί καί χρήσιμοι στήν κοινωνία. Τό ἔχουμε ὅλοι ἀνάγκη.

Μακάρι τό τέλος τῆς σχολικῆς  χρονιᾶς νά σᾶς βρεῖ ὅλους ἰκανοποιημένους ἀπό ἐπιτυχίες, χαρές κι ἐπίτευξη τῶν καλῶν σας στόχων.

Οι φωτογραφίες είναι από τους χθεσινούς αγιασμούς που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας σε σχολεία της Δυτικής Ευρυτανίας.

 

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως