Περίπυστος ἱερὰ εἰκὼν τῆς Θεοτόκου Ταταρνιωτίσσης

Περίπυστος ἱερὰ εἰκὼν τῆς Θεοτόκου Ταταρνιωτίσσης