ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το μηνιαίο μάθημα ψηφιδωτού για το Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23, Δευτέρα και Τρίτη, 14:30-18:30, στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως, στην Ανατολική Φραγκίστα.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως