ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το επόμενο μάθημα ψηφιδωτού είναι την Κυριακή και τη Δευτέρα, 10 και 11 Απριλίου αντίστοιχα.