ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η ευαγγελική περικοπή (Μαρκ. κεφ.15 στιχ.43-47-κεφ.16 στιχ. 1-8), περιγράφει την αποκαθήλωση του Ιησού από του Σταυρού, την τριήμερο αυτού Ταφή και την ένδοξο Ανάσταση, τα ύψιστα αυτά δόγματα της αμωμήτου Ορθοδόξου πίστεώς μας. Άξιοι λειτουργοί και υπηρέτες αυτών των μεγάλων γεγονότων και μυστηρίων έγιναν χάριτι θεία ο από Αριμαθείας Ιωσήφ μετά του Νικοδήμου και αγαθοί άγγελοι της χαρμόσυνης Αναστάσεως οι Μυροφόρες Γυναίκες, για τούτο και η Αγία μας Εκκλησία ονομάζει την Τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, Κυριακή των Μυροφόρων. Μετά την αποκαθήλωση του Ιησού από του σταυρού, οι Μυροφόρες γυναίκες, αγόρασαν αρώματα για να πάνε να αλείψουν το σώμα του Ιησού. Ήρθαν στο μνήμα «λίαν πρωί της μιάς Σαββάτων», μόλις ανέτειλε ο ήλιος, και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα από την είσοδο του μνημείου;». «Και αναβλέψασαι, θεωρούσιν, ότι αποκεκύλισται ο λίθος, ήν γάρ μέγας σφόδρα». Και ω του θαύματος! Ο λίθος δι’ Αγγέλου «απεκυλίσθη» και έτσι οι γυναίκες εισήλθαν εντός του μνημείου για να αλείψουν με αρώματα το Πανάγιο και Πανακήρατο Σώμα του Ιησού.

Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, και τα βάθη των ανθρώπων γινώσκων, Αναστάς Κύριος και ο Θεός του παντός, αμείβει την αγαθή και γενναία διάθεση των αγίων Μυροφόρων γυναικών της σημερινής ευαγγελικής περικοπής με το να τις καταστήσει αυτές πρώτες κήρυκες της Αναστάσεώς Του. Ο φόβος και ο τρόμος των αγίων γυναικών μεταβάλλεται σε άφατο χαρά και αγαλλίαση και αμέσως τρέχουν για να αναγγείλουν, αυτές πρώτες την χαροποιό αγγελία, το μέγα και σωτήριο μήνυμα της θείας αναστάσεως του Λυτρωτού και Θεού στους αγίους αποστόλους, τους ένδεκα, στον Πέτρο και «πάσιν τοις λοιποίς».

Η γυναίκα ανυψώθηκε δια της θείας και ζωογόνου θρησκείας του Χριστιανισμού και παίρνει την αρμόζουσα την θέση της στην νέα θρησκεία του Υιού και Λόγου του Θεού, ο Οποίος έλαβε σάρκα, δανείστηκε σάρκα από την σάρκα της Παρθένου Μαρίας και έγινε άνθρωπος δια να ανυψώσει τον άνθρωπο στην αρχαία μακαριότητα. Ω! σημερινές γυναίκες, εσείς έχετε υψίστη αποστολή πλέον. Το έργο σας είναι μεγάλο και ιερό. Εσείς έχετε την δύναμη να δημιουργήσετε αφανώς νέους και νέες με ηθικές αξίες, καλούς ενάρετους και χρηστούς πολίτες, ψυχές απαλές. Το σπίτι, η κατ’ οίκον εκκλησία σας πρέπει να είναι και να λειτουργεί ως γυναικείο βασίλειο και να είναι το υφαντουργείο που να υφαίνει εντέχνως την ζωή, το φως και την αλήθεια που τόσο έχει ανάγκη η σημερινή κοινωνία. Μια και σήμερα ο λόγος δια την γυναίκα, μιμηθείτε την αγία κεχαριτωμένη αειπάρθενο Μαρία στην αληθινή ευσέβεια και ταπείνωση, την Άννα στη σωφροσύνη και την θεία λατρεία, την Ευνίκη, την Νόνα και την Εμμέλεια δια την ανατροφή των τέκνων τους, τις Μυροφόρες γυναίκες δια την τόλμη και την αγάπη προς τον Διδάσκαλό τους, τον Ιησού Χριστό, τις Σπαρτιάτισσες και την Ιουδίθ δια την αγάπη τους προς την Πατρίδα τους. Έτσι μόνο θα αποβείτε κι εσείς αληθινές χριστιανές, αληθινές ορθόδοξες γυναίκες, σύζυγοι, και μητέρες και τότε θα έχετε την εκτίμηση, τον σεβασμό και την αγάπη του κόσμου και προ πάντων την χάρη και ευλογία του Αναστάντος Ιησού. «Ού η χάρις και το άπειρον έλεος μετά πάντων ημών αδελφές μου».

Εκ του Γραφείου Τύπου της Μητροπόλεως