ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Την  Κυριακή μετά την Ανάληψη του Κυρίου και πριν από την Πεντηκοστή, η Ορθόδοξη Εκκλησία, τιμά την μνήμη των αγίων 318 πατέρων, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ. Χ. Η Σύνοδος αυτή είναι γνωστή για τους αγώνες των αγίων πατέρων εναντίον της φοβερής αιρέσεως του Αρείου, ο οποίος υποστήριζε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το πρώτο κτίσμα του Θεού. Οι άγιοι πατέρες καθοδηγήθηκαν από το άγιο Πνεύμα και έδειξαν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι κτίσμα, αλλά γέννημα του Θεού Πατρός δηλαδή αληθινός και τέλειος Θεός. Αυτή την σωτήρια αλήθεια την διατύπωσαν στο γνωστό μας Σύμβολο της Πίστεως με τις φράσεις: «τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων… γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοοούσιον τῷ Πατρί …» και την άφησαν ανεκτίμητη κληρονομιά στην Εκκλησία. Μ’ αυτή την αλήθεια έχει σχέση η ευαγγελική περικοπή, την οποία όρισαν οι άγιοι πατέρες να διαβάζεται αυτή την Κυριακή. Η περικοπή περιλαμβάνει την προσευχή του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι γνωστή ως αρχιερατική προσευχή και την έκανε ο Χριστός λίγο πριν από το πάθος του στον κήπο της Γεθσημανή.

Είπε στην προσευχή του: “πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, δόξασόν σου τόν υἱόν, ἴνα καί ὁ υἱός σου δοξάση σέ, καθώς ἔδωκας αὐτῶ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἴνα πᾶν ὅ δέδωκας αὐτῶ δώση αὐτοῖς ζωήν αἰώνιον. Αὔτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἴνα γινώσκωσι σέ τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν καί ὄν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν”. Δηλαδή «Πατέρα, έφθασε η ώρα φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ του έδωσες εξουσία επάνω σε όλους τους ανθρώπους και αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που του εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή: Να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό».  Με τον τρόπο αυτό αποκάλυψε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ίσος με τον Θεό Πατέρα, και επομένως αληθινός Θεός.

Επί πλέον με τα λόγια αυτά της προσευχής και με όσα είπε στη συνέχεια έδειξε την γνήσια θεϊκή του αγάπη προς τούς μαθητές του. “Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτούς ἐν τῷ ὀνόματί σου ὤ δέδωκας μοί, ἴνα ὦσιν ἕν καθώς ἠμεῖς”.  Και τώρα το ερώτημα: Τί σημασία έχουν για μας όλες αυτές οι αποκαλύψεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ίσος με τον Πατέρα και ότι αγαπά τους μαθητές του γνήσια και αληθινά; Γιατί ο Χριστός επιμένει τόσο πολύ γι’ αυτά; Γιατί οι άγιοι Πατέρες αγωνίζονται με τόση δύναμη; Επειδή οι αλήθειες αυτές αποτελούν την απαραίτητη βάση για την δική μας σωτηρία.  Να γιατί είναι μεγάλη η ευθύνη μας να ενδιαφερόμαστε για τίς μεγάλες αλήθειες της Πίστεώς μας και να μην σπαταλούμε τον χρόνο μας μόνο στα μικρά και ασήμαντά της καθημερινής μας ζωής. Είναι πολύ επίκαιρο γι’ αυτήν τη περίπτωση το εγερτήριο σάλπισμα του αγίου Χρυσοστόμου: “Μέχρι πότε, ἀδελφοί μου, θά εἴμαστε ἀπρόσεκτοι καί θά δαπανοῦμε τά πάντα σέ καθημερινές διαμάχες καί φιλονικίες καί λόγους ἀνωφελεῖς, τρέφοντας τήν γῆ, παχαίνοντας τό σῶμα καί ἀδιαφορώντας γιά τήν ψυχή; Καί γιά τά ἀναγκαία (τά πνευματικά) οὔτε νά κάνουμε λόγο, ἐνῶ γιά τά περιττά καί τά ἀνόητα νά δείχνουμε ὅλη τή φροντίδα μας. Νά φτιάχνουμε λαμπρούς τάφους, νά ἀγοράζουμε πολυτελέστατα σπίτια, καί γιά τήν ψυχή μας, πού ἔμεινε τελείως ἔρημη νά μή δείχνουμε καμιά φροντίδα. … Ἄς ἀπαλλαγοῦμε λοιπόν ἀπό αὐτήν τήν φοβερή δουλεία κι ἄς γίνουμε ἐπί τέλους ἐλεύθεροι. Εἶναι ἀπαραίτητο λοιπόν νά θελήσει καί νά ποθήσει κάποιος μέ ὅλην του τήν ψυχή νά κόψει αὐτά τά σχοινιά, γιά νά μπορέσει νά γίνει κάτοχός της οὐρανίου πόλεως, τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ“. Αμήν.

Εκ του Γραφείου Τύπου της Μητροπόλεως