ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΛΟΥΚΑ

 

 

Η Εκκλησία μας διδάσκει με τη θαυμάσια παραβολή του Σπορέα, πως ο Χριστός καλεί όλους τους ανθρώπους στη Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο. Η σημερινή παραβολή μας παρουσιάζει: α) το λόγο του Θεού που σπείρεται στις καρδιές των ανθρώπων, β) τη θέση που παίρνουν απέναντι στο λόγο του Θεού οι άνθρωποι και γ) τη μοναδική και αλάνθαστη ερμηνεία της παραβολής από τον ίδιο τον Κύριο.

Ο Θεός είναι ο γεωργός και εμείς είμαστε το χωράφι Του. Ο καλός Σπορέας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού και το χώμα είναι η καρδιά του ανθρώπου. Ο Κύριος έσπειρε το θείο λόγο Του στις καρδιές των ανθρώπων και περιμένει να τον υποδεχτούν. Με τη σωστή καλλιέργεια η καρποφορία του θα είναι καταπληκτική. Δυστυχώς όμως ενώ ο λόγος του Θεού διδάσκεται σε όλους τους ανθρώπους, δεν καρποφορεί σε όλους. Μακάρι να ανήκουμε άπαντες στην τελευταία ομάδα των ανθρώπων, έτσι ώστε ο λόγος του Θεού να καρποφορήσει στις άγονες καρδιές μας!

Εκ του Γραφείου Τύπου της Μητροπόλεως