ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΥΣΣΟΥ

Από την Τρίτη 17 Ιουλίου και έως την 1ην Αυγούστου, κατόπιν συμφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου με την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ερευνητική ομάδα υπό τη διακριτική ονομασία “Calamus Research Team” (εφεξής CRT), η οποία αποτελείται από δύο τελειοφοίτους, τρεις αποφοίτους και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή του ως άνω τμήματος, αναλαμβάνει επιτόπια έρευνα εντός των διοικητικών ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου, με στόχο την έρευνα και την καταγραφή των χειρογράφων, ήτοι κωδίκων ή/ και λυτών εγγράφων που διασώζονται στην Ιερά Μονή Προυσού.

 

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως