ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ

  Στὸ μαγευτικό, πυκνὸ δάσος ἀπὸ πανύψηλες, αἰωνόβιες βελανιδιὲς καὶ φτελιές, νότια του χωριοῦ Παλαιοκατούνα καὶ κοντὰ στὴν καταπράσινη κοιλάδα τοῦ Ἀγραφιώτη ποταμοῦ, σώζεται η παλαιὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Πρόδρομου.

Ὁ χρόνος ἵδρυσής της εἶναι ἄγνωστος ἀλλὰ ἡ παράδοση συνδέει τὴν ἀρχὴ τῆς ἱστορίας της μὲ τὴν εὕρεση τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη ἀπὸ κατοίκους τοῦ Κερασοχωρίου. Στὰ χρόνια της Τουρκοκρατίας ἀνέπτυξε σημαντικη δράση καὶ ἦταν σπουδαία ἡ προσφορά της στοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς καὶ στὸν ἀγώνα τοὺς ἐνάντια στοὺς Τούρκους.

Ὁ γνωστὸς ἥρωας τῶν Ἀγράφων, ὀ αρματολὸς Κατσαντώνης, τὴν ἐπισκεπτόταν συχνά, ἔβρισκε ἐδῶ καταφύγιο μὲ τοὺς συντρόφους του, ἐξασφάλιζε τροφὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση καὶ τὴ χρησιμοποιοῦσε ὡς ὁρμητήριο. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπανάστασης ἡ μονὴ καταστράφηκε, καὶ μετὰ τὴν ἐπανάσταση, στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα, ἀνοικοδομήθηκε στὴ σημερινή της μορφή. Ὡστόσο, ὑπέστη καὶ πάλι ζημιὲς ἀπὸ τοὺς σεισμοὺς ποὺ ἔπληξαν τὴν Εὐρυτανία τὸ 1963.

Ἀπὸ τὴ μονὴ διατηρεῖται σὲ καλὴ κατάσταση το καθολικό, ποὺ κτίστηκε τὸ 1850. Πανηγυρίζει στὶς 29 Αὐγούστου καὶ στὸν ἑορτασμὸ κάθε χρόνο συγκεντρώνονται πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ τὴ γύρω περιοχὴ γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν προστάτη τοὺς ἅγιο.