Η Κάρα της Αγίας Παρασκευής για πρώτη φορά στη Μητρόπολη στο Στένωμα από 8 έως 11 Αυγούστου