ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ενδεικτικές φωτογραφίες από τα έργα των μαθητών των εργαστηρίων ψηφιδωτού, ξυλογλυπτικής και υφαντικής – κομποδετικής της Μητροπόλεώς μας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως