ΕΝΤΥΠΑ

ENTYΠΑ ΓΑΜΟΥ ΔΙΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ
ENTYΠΑ ΓΑΜΟΥ ΔΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΟΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΕΝΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΓΑΜΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ
Δικαιολογητικά για την τέλεση Γάμου 1
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΣΙΝ ΓΑΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ