ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  2018

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Γιά μιά ἀκόμη φορά, μετά τή νηστεία τῶν 40 ἡμερῶν, φτάσαμε στή μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, στή «μητρόπολιν πασῶν τῶν ἑορτῶν».«Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου καί τά σύμπαντα χαρᾶς πληροῦνται». Πόσες γλυκές ἀναμνήσεις τῶν παιδικῶν μας χρόνων ἔρχονται αὐτές τίς ἡμέρες στίς σκέψεις μας! Ἀναμνήσεις καί νοσταλγία γιά μιά κοινωνία πού πέρασε κι ἔφυγε, χωρίς ἐπιστροφή. Ἡ εὐθύνη γιά τό τί παραδίδουμε στά παιδιά μας εἶναι μεγάλη.

 Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἐπιμένει μέ τίς ἑορτές νά δημιουργεῖ ἐκτός τῶν ἄλλων καί  προϋποθέσεις προβληματισμοῦ, μέ σκοπό τήν ἀφύπνιση τοῦ καθενός μας. Ἔτσι γιά ἄλλη μιά φορά βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά τέτοια πρόκληση. Πῶς καί πόσο ὁ καθένας μας αἰσθάνεται τό γεγονός τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου με ὅλα ὅσα ἔλαβαν χώρα στή Βηθλεέμ τή νύχτα τῆς Γεννήσεως; Τί νοιώθουμε ἀπό τόν Ὕμνο τῶν ἀγγέλων, τό φῶς τοῦ ἀστεριοῦ, τήν προσκύνηση τῶν ποιμένων καί τῶν μάγων, καί συγχρόνως τήν ἀδιαφορία τῶν ἀνθρώπων καί  τήν ἐπιλογή ἑνός σταύλου ζώων γιά νά γεννηθεῖ «ὁ Κύριος τῆς Δόξης»;

Τά Χριστούγεννα ἀδελφοί μου εἶναι μιά εὐκαιρία ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῆς πορείας μας, μιά εὐκαιρία συναντήσεως μ’ Αὐτόν πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ἀγάπη, ἡ Χαρά, ἡ Εἰρήνη, ἡ Μακροθυμία, ἡ Ὑπομονή, ἡ Πραότητα, ἡ Φιλανθρωπία. Ἄν ἐπιθυμοῦμε νά στολίσουμε τόν ἑαυτό μας μ’ αὐτές τίς ἀρετές , ἄς πλησιάσουμε οὐσιαστικά τή φάτνη τῆς Βηθλεέμ, ἄς ἀκούσουμε τόν Ὕμνο τῶν Ἁγγέλων πού φέρνουν τήν εἰρήνη στή γῆ, ἄς ἁφήσουμε τό Φῶς τῆς Βηθλεέμ νά ζεστάνει τίς παγωμένες μας καρδιές καί νά φωτίσει τίς σκοτισμένες διάνοιές μας. Ἄς ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό ὅσα μᾶς ταλαιπωροῦν καί μᾶς δυσκολεύουν. Ἄς γίνουμε ἀληθινοί ἄνθρωποι, πραγματικά παιδιά τοῦ Θεοῦ.

«Δεῦτε λοιπόν ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός καί ἀκολουθήσωμεν Αὐτόν».

Εὐχές ἀπό καρδιᾶς γιά καλά Χριστούγεννα κι ἕνα εὐλογημένο νέο ἔτος.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ὁ Καρπενησίου Γεώργιος