ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2023

 

Ἡ ἐποχή πού ζοῦμε, ἀδελφοί μου, ἀποτυπώνεται πλήρως στά τροπάρια τοῦ μικροῦ παρακλητικοῦ κανόνος πού ψάλουμε στήν Παναγία μας. Νοσεῖ τό σῶμα καί ἡ ψυχή μας, προσβολές παθῶν μᾶς ταράσσουν, οἱ πειρασμοί εἶναι συνεχόμενοι καί πολλοί, καί οἱ ἀρρώστιες χαλεπές. Ἄς θυμηθοῦμε πόσοι συνάνθρωποί μας ὑποφέρουν στό κρεβάτι τοῦ πόνου, «ἐν κλίνῃ νῦν ἀσθενῶν κατάκειμαι καί οὐκ ἔστιν ἴασις τῇ σαρκί μου…». Γιά μᾶς ὅμως, ὅπως καί γιά τούς προγόνους μας, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ἡ προστασία, ἡ σκέπη καί τό καταφύγιο τῆς ζωῆς μας. Εἶναι πηγή ἑλέους, ἐλπίδα καί στήριγμα καί τῆς σωτηρίας τεῖχος ἀκράδαντον καί φρουρά ἀσφαλεστάτη. Εἶναι ἡ μητέρα ὅλων μας, ἡ ὁποία ἀγαπάει τά παιδιά πού εἶναι κοντά της, μά καί ΄κεῖνα πού τήν ἀποστρέφονται, ἀκόμη κι ἄν τήν βλασφημοῦν.

Τοῦτες λοιπόν τίς μέρες, ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει ὄχι ἁπλά τήν Κοίμησή της, ἀλλά τήν μετάστασή της στούς οὐρανούς καί τή νίκη τῆς ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς, καθότι δέν ἦταν δυνατόν νά κρατηθεῖ στόν τάφο καί νά ὑποστεῖ φθορά, αὐτή πού εἶναι ἡ Μητέρα τῆς Ζωῆς. Τήν παρακαλοῦμε, λοιπόν, καί τῆς λέμε:

 «… Δέσποινα τοῦ κόσμου, ἐλπίς καί προστασία τῶν πιστῶν, μή μοῦ παρίδης τήν δέησιν, πρόφθασον ὡς ἀγαθή εἰς τήν βοήθειαν ἡμῶν τῶν πιστῶν κραυγαζόντων σοι, τάχυνον εἰς πρεσβείαν καί σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε τῶν τιμώντων σε».

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου ἀγαπητά, εὔχομαι ἡ Παναγία νά εἶναι πάντα συνοδοιπόρος μας στήν πορεία πρός τήν Ἀλήθεια, τό Φῶς καί τή Ζωή, δηλαδή τόν Χριστό μας.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ὁ Καρπενησίου Γεώργιος