ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Βιωματικές ομάδες Συμβουλευτικής Γονέων Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου

 

            Συγκροτούνται ομάδες γονέων με στόχο  τη  συμβουλή  και υποστήριξη των γονέων  που έχουν  παιδιά όλων των  βαθμίδων,  (βρεφικής , νηπιακής, σχολικής και εφηβικής  ηλικίας), ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο αλλά ωραίο έργο της αγωγής των  παιδιών. Oι διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα     αφού ολοκληρωθεί μια βασική  ομάδα συγκεκριμένων θεμάτων.(τουλάχιστον 8-10) συναντήσεις μέχρις το τέλος της σχολικής χρονιάς).

            Σε κάθε διαδικτυακή συνάντηση θα  εξετάζεται ένα μόνο θέμα  που αναφέρεται  στην εξελικτική πορεία του παιδιού και του εφήβου, στις σχέσεις της οικογένειας, στη σχέση γονέα -παιδιού,  στην καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης, στην αυτοεκτίμηση του παιδιού, στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, στην προεφηβεία – εφηβεία  στη βιολογική και ψυχοπνευματική ανάπτυξη του παιδιού,  στην κρίση της ταυτότητας που πιθανόν να βιώνει,  στις συγκρούσεις και την επίλυσή τους, στις φιλίες  και στις παρέες, στις κλίσεις και τα διαφέροντα, στον επαγγελματικό προσανατολισμό .

 Πώς θα  ωφεληθώ  από τη συμμετοχή μου στις  ομάδες συμβουλευτικής γονέων.

 • Θα γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου,  ως άτομο και ως γονέας.
 • Θα επικοινωνήσω καλύτερα με το παιδί μου, με τον έφηβό μου, με το /τη σύντροφό μου. ( θα ασκηθώ σε τεχνικές συναισθηματικής επικοινωνίας ).
 • Θα ενημερωθώ για τις ανάγκες  των παιδιών μου, σε κάθε  ηλικιακή βαθμίδα  που βρίσκονται,  και θα αντιμετωπίσω  προβλήματα συμπεριφοράς.
 • Θα καλλιεργήσω τρόπους εποικοδομητικής επικοινωνίας με το σχολείο του παιδιού μου. ( Δεν θα αρκούμαι δηλαδή, ερωτώντας τον εκπαιδευτικό μόνο για τις επιδόσεις του παιδιού μου, αλλά και για την αυτοεκτίμησή του ,  πώς λύνει τις συγκρούσεις του , αν συνεργάζεται , αν το διακρίνει  αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση , αν  έχει θάρρος κ.λ.π.)
 • Θα ενημερωθώ πώς θα ενδυναμώσω τις σχέσεις μου με τα παιδιά μου  και πώς μπορώ να ικανοποιήσω τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών της νηπιακής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας.
 • Θα βοηθηθώ να κάνω αυτό που ξέρω ότι είναι σωστό να κάνω ως γονέας, αλλά  συνήθως δεν το κάνω.

                   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Γονείς με παιδιά  βρεφικής και νηπιακής ηλικίας (3-7 ετών )

 • Ο ρόλος των γονέων στην άσκηση των καθηκόντων τους . ΄Ενας ρόλος  διακριτός από το ρόλο του/της  συντρόφου, ώστε να υπηρετείται να ασκείται  με εποικοδομητικό τρόπο.
 • Η μετάβαση του παιδιού στον παιδικό σταθμό/νηπιαγωγείο.
 • Πώς επικοινωνούμε με το παιδί, όταν έχει εκρήξεις θυμού.
 • Οι φόβοι και οι φοβίες των παιδιών, η ψυχική ανθεκτικότητα.
 • Το άγχος των παιδιών.
 • Η σημασία του παιχνιδιού στη μάθηση.
 • Στάδια ανάπτυξης του παιδιού.  Κάθε παιδί έχει τη δική του προσωπικότητα. ( Κανένα άλλο δε βλέπει τον κόσμο με τα δικά του μάτια ).
 • Διδάσκω το παιδί να γνωρίσει το σώμα του.
 • Εκρήξεις θυμού και αποτελεσματική επικοινωνία με το παιδί.
 • Κοινωνικοποίηση του παιδιού και ομαλή  μετάβασή του στο σχολείο.
 • Bullying στην προσχολική ηλικία και αδελφική αντιπαλότητα.
 • Όρια και προετοιμασία για εσωτερική πειθαρχία.
 • Η συναισθηματική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή ηλικία.
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ( Να γνωρίσουν το σώμα τους, το σώμα του άλλου φίλου, να μάθουν να    αγαπούν και να  φροντίζουν το σώμα τους κ.λ.π.)
 • Πρόληψη ναρκωτικών (τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του παιδικού σταθμού  είναι η κατάλληλη ηλικία για την ενίσχυση της  ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών, για την πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών ).

 

2. Γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας(7-12 ετών)

 • Είναι ώριμο και προετοιμασμένο το παιδί για το σχολείο;
 • Ποια είναι τα Όρια; πώς μπαίνουν οι κανόνες;
 • Πνευματική, συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας.
 • Η σχολική ζωή του παιδιού και η ένταξη στη σχολική ομάδα.
 • Βασικές ανάγκες του παιδιού της σχολικής ηλικίας.
 • Ο ελεύθερος χρόνος και οι εξωσχολικές δραστηριότητες.
 • Η μελέτη του παιδιού στο σπίτι και ο ρόλος των γονιών.
 • Η συνεργασία των γονέων με το σχολείο.
 • Μαθησιακές δυσκολίες.
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).

 

3. Γονείς εφήβων (12-18 ετών)

 • Η προεφηβική και εφηβική ηλικία από βιολογική και ψυχολογική άποψη.
 • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εφηβείας.
 • Πώς βλέπουν οι έφηβοι τους γονείς, τον εαυτό τους, το σχολείο, την κοινωνία.
 • Πώς βλέπουν οι μεγάλοι τους εφήβους.
 • Ποια χαρακτηριστικά αποκτά η σχέση του εφήβου με την οικογένειά του;
 • Δεύτερη κρίση προσωπικότητας.
 • Στάσεις των γονέων στα προβλήματα των εφήβων.
 • Η σεξουαλική αγωγή στην εφηβεία.
 • Οι φιλίες των εφήβων.
 • Ο επαγγελματικός προσανατολισμός.
 • Αντιδράσεις-εντάσεις.
 • Ζήλια.
 • Επιθετικότητα.
 • Φοβίες.
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση.
 • Δυσκολίες στον ύπνο ή στη διατροφή.
 • Διαζύγιο στην οικογένεια.
 • Σχολικός εκφοβισμός.
 • Σχολική επίδοση.
 • Μαθησιακές δυσκολίες.
 • Χρήση διαδικτύου.
 • Σχέσεις με την ευρύτερη οικογένεια κ.λπ.

Εκ του Γραφείου Τύπου της Μητροπόλεως