ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2019

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί

Πρίν 3 μέρες ἀντικρίσαμε τόν Κύριό μας καρφωμένο στόν Σταυρό, νά ΄χει καρφώσει μαζί Του τήν κακία τή δική μας, τόν ἐγωϊσμό, τό μίσος, τή φιλαργυρία κι ὅλα μας τά πάθη. Τό κατάστικτον ὅμως τοῖς μώλωψι Σῶμα Του γινόταν πηγή τοῦ Θείου Μεγαλείου διαχέοντας σέ μᾶς ὄχι τά δικά μας πάθη, μά τίς δικές Του ἀρετές. Τή Μακροθυμία μέ τό «ἄφες αὐτοῖς οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι», ἡ Συγχώρησή Του στά δικά μας λάθη μέ τό «μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ», πού εἶπε στόν μετανοημένο ληστή. Τή στοργή καί τή μέριμνα πού δείχνει  στή Μητέρα Του καί κατ’ ἐπέκταση σ’ ὅλους ἐμᾶς μέ τό «Ἰωάννη ἰδού ἡ Μήτηρ σου», τήν ἄπειρη Ἀγάπη Του, καθώς μέ τά δυό Του καρφωμένα στό Σταυρό χέρια θέλει νά ἀγκαλιάσει τόν καθένα μας κι ὅλο μαζί τόν κόσμο.

Στή συνέχεια Τόν εἴδαμε ὡς τόν ἔσχατο τῶν ἀνθρώπων, χωρίς ἐξόδιες τιμές, τυλιγμένο σ’ ἕνα σεντόνι νά θάπτεται σέ καινό μνημεῖο. Καθ’ ὅτι ὅμως «οὐκ ἦν δυνατόν κρατεῖσθαι ὑπό τῆς φθορᾶς τόν ἀρχηγόν τῆς ζωῆς», ἔφτασε ἡ μεγάλη μέρα, τό Πάσχα τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Τό Φῶς, ἡ Χάρη, ἡ Ἐλπίδα, ἡ Ἀγάπη, μαζί μέ τήν ἀνοιξιάτικη ὁμορφιά τῆς φύσεως, δίνουν τό μήνυμα τῆς νίκης τῆς Ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου, τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς κακίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀδελφοί μου, κάθε χρόνο τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἤ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἡ πίστη μας δέχεται ἐπιθέσεις , ὅπως φέτος μέ τά ψεύδη περί τοῦ   Ἁγίου Φωτός. Ὁ  Ἄδης πικραίνεται καί στενάζει βλέποντας ὅλους ἐσᾶς νά ἐκκλησιάζεστε, νά νηστεύετε, νά κοινωνεῖτε, γενικότερα να ἀντιστέκεστε. Μήν ἀπελπίζεστε, μήν κλονίζεστε, μή φοβᾶστε. Εἰ ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν οὐδείς καθ’ ἡμῶν.

 Ἀνέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν Ἄγγελοι. Χαρεῖτε ἀδέλφια μου, χαρεῖτε παιδιά μου. Χαρεῖτε μέ τή χαρά τοῦ Κυρίου μας.

 

Χριστός  ἀνέστη

Μέ  πατρικές  καί  Ἀναστάσιμες  εὐχές

Ὁ  Μητροπολίτης  σας

Ὁ Καρπενησίου Γεώργιος