ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το επόμενο μάθημα υφαντικής – κομποδετικής θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Αυγούστου 2023, 10.00 – 14.00 και 09.00 – 13.00 αντίστοιχα, στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων στην Ανατολική Φραγκίστα. Γίνονται δεκτοί καινούριοι μαθητές, κατόπιν δήλωσης στο τηλέφωνο: 6972831623 (κ. Βούλα Σούκη, εθελόντρια).