ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ἕδρα: Καρπενήσι Εὐρυτανίας-Δημοκρατίας 1

Τ.Κ. 361.00

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Μητροπολίτου: 22370-22277

Γραφείων: 22370-22191

fax: 22370-23993

e-mail: imkarpenisiou@yahoo.gr